heading4

Individuele coaching

FutureFlow begeleidt mensen bij hun professionele ontwikkeling, leiderschapsvraagstukken en hun persoonlijke groei. Wij bieden ook ruimte voor reflectie over loopbaanontwikkeling, professionele keuzes en vragen over balans. Mogelijke thema’s:

  • leiderschapsontwikkeling
  • ontwikkelen van specifieke vaardigheden
  • persoonlijke balans
  • voorbereiding op een nieuwe functie
  • begeleiding bij keuzes

Executive coaching of business coaching

Managers en ondernemers vinden binnen hun organisatie niet altijd een klankbord. Sommige onderwerpen (bv de verkoop van een onderneming, opvolging of voorbereiding op een nieuwe functie) lenen zich niet altijd om binnen de organisatie te bespreken. Onze coaches hebben een zakelijke achtergrond waardoor zij effectief als sparring partner kunnen dienen in leiderschapsvraagstukken en bij organisatieontwikkeling en strategie.

Teamcoaching

FutureFlow coacht teams met als doel het verbeteren van de onderlinge samenwerking en communicatie. Hierdoor nemen de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van het team toe. Afhankelijk van de vraag komen thema's aan de orde als:

  • gezamenlijke visie en vertaling naar doelen
  • leiderschapsontwikkeling
  • teambuilding en teamontwikkeling
  • conflictoplossing
  • bespreekbaar maken van onderliggende patronen