heading4

Bedrijfs- of organisatieopstellingen zijn een snelle en intense manier om inzicht te krijgen in de dynamieken van een organisatiesysteem. Opstellingen laten zien wat er in de onderstroom in een bedrijf speelt, hoe de verhoudingen tussen afdelingen zijn of tussen verschillende managementlagen, hoe de verhoudingen tussen bedrijf, producten, klanten en visies liggen en vooral, wat er aan mogelijk nog niet benut potentieel in het systeem aanwezig is.

Deze methode hangt samen met een systemische benadering. Daarin worden organisaties, projecten en teams als een systeem van samenhangende onderdelen beschouwd. In een opstelling krijgen delen van het systeem fysiek een plaats in de ruimte, waarna de onderlinge dynamieken en onbewuste krachtenvelden opeens duidelijk worden.

Voorbeelden van vragen voor organisatieopstellingen

  • Vragen rondom overdracht en opvolging van een bedrijf
  • Leiderschapsvraagstukken
  • Ontevreden werknemers, hoog verzuim en verloop
  • Plannen komen niet van de grond
  • Evaluatie van projecten en opdrachten