heading4

FutureFlow is in 2005 opgericht door Elsbeth Boerboom.

FutureFlow wil graag bijdragen aan flow in de toekomst. Voor de professional, het team of de organisatie. Met ruimte voor nieuwe inzichten, andere perspectieven en een heldere strategie om de eigen toekomst vorm te geven.

In de naam en in het logo van FutureFlow speelt de natuur een belangrijke rol. De vier elementen water, aarde, lucht en vuur zijn erin vertegenwoordigd. En ook de rivier de IJssel is erin verweven. Pas als je weet waar je bent, wat het weer doet en waar de stroom gaat kies je koers. Het water is ook een mooie plek om tot rust te komen, te dromen en na te denken.

FutureFlow maakt deel uit van een netwerk van professionals en bedrijven, die elkaar versterken daar waar nodig.

FutureFlow steunt The Hunger Project, een organisatie die zich inzet voor een duurzame wereld en de eigen kracht van mensen centraal stelt. www.thehungerproject.nl

FutureFlow is aangesloten bij de Ethische Code van Phoenix Opleidingen in Utrecht. Dit geeft een richtlijn voor ons ethisch handelen als professionele begeleiders. Aan de hand van de Code zijn wij aanspreekbaar op ons handelen en geeft het onze opdrachtgever/cliënt de mogelijkheid ons ethisch te toetsen.